Minął już tydzień odkąd uczestniczyliśmy w jakże radosnym przedsięwzięciu, jakim był II Festyn Rodzinny pod hasłem: 'Wdzięczni Bogu za wolność'. Ogrom pracy i przygotowań, zaangażowanie wielu ludzi i instytucji. Bez tego nie ruszylibyśmy nawet z miejsca, a tak sami wiecie jak ogromne pokłady radości zostały wyzwolone. Rodzinna atmosfera, wiele spontaniczności, uśmiechy, życzliwość, pełne brzuchy i zwyczajna, bezinteresowna dobroć na pewno wyda owoce w stosownym czasie.

Nie byłoby tego dzieła bez pomocy z wielu stron. Wyrazy wdzięczności z pamięcią modlitewną kierujemy do:

 • Władz Państwowych i Samorządowych za wsparcie i pomoc w przygotowaniach
 • Służb Mundurowych za chęć przybliżenia swojej ofiarnej pracy
 • Sokólskiego 10 Oddziałowi Pułku Ułanów Litewskich za piękną lekcję historii Sokólszczyzny
 • Pana Jerzego Lisa za przygotowanie gastronomii
 • Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego GENO
 • Banku Spółdzielczego w Sokółce
 • Pani Eli Raube- Gawrysiuk
 • Sklepu BIEDRONKA
 • Pana Krzysztofa Matczaka
 • Pana Adama Kozłowskiego i Firmy SERVIRE
 • Pani Ewy Waśkiel i Baru NIEMEN
 • FABRYKI REKLAM
 • Pana Krzysztofa Szczesiul
 • Pani Danuty Dziemianko
 • Pani Marzeny Kalisiewicz
 • Pani Ani i Panu Adamowi z Rodziną za udostępnienie dmuchanych piłek i nieustanną troskę o dzieci podczas szaleństw :)
 • Wolontariuszy ze Szkolnego Koła Wolontariatu 'Pomocna dłoń', oraz Młodzieżowej Radzie Miejskiej na czele z Panią Moniką Klim za pomoc w przygotowaniach, jak i aktywność podczas samego festynu
 • Pani Monice Klim za przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu Historycznego
 • Przyparafialnej Świetlicy 'Pod aureolą św. Józefa' z Panią Agnieszką Awianowicz na czele
 • Parafialnej Grupy Ruchu Światło-Życie za taneczne zabawy
 • Harcerzy z 45 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych za pomoc w organizacji stoiska medycznego, balonów i malowanie twarzy
 • Zespołu Test za muzyczne towarzyszenie podczas całej imprezy
 • Dzieci z Przedszkola nr. 2 z Zielonego Osiedla za ujmujące przedstawienie
 • PARAFIAN: za włączenie się w przygotowania i realizację festynu, za udział w nim, dostarczenie smakołyków i wszelkie wyświadczone dobro
 • Wszystkich, którzy mieli swój 'cichy' udział w tym dziele, a którzy nie zostali wymienieni powyżej. Przecież: 'Ojciec Twój, który widzi w ukryciu odda tobie' (Mt6, 4).

BÓG ZAPŁAĆ i SZCZĘŚĆ BOŻE :)!