• Dziś:

- Uroczystość MB Częstochowskiej. Dziękujemy Bogu za obecność wśród nas Maryi w Jej Jasnogórskiej Ikonie, która jednoczy wierzących Polaków i jest dla nas środkiem łaski bożej w trudnych chwilach dziejów i miejscem dziękczynienia Narodu wdzięcznego za Matkę i Królową.

- Witamy w naszej wspólnocie parafialne ks. mgr Tomasza Mnicha, który z woli naszego Arcypasterza rozpoczyna posługę wikariusza. Życzymy ks. Tomaszowi dobrego pobytu wśród nas, kontynuowania i rozwijania tego wszystkiego co dobre w naszym Kościele parafialnym i ubogacenia nas swoją wiarą i talentem.

  • W tygodniu:

- 27.08 – poniedziałek – wsp. św. Moniki

- 28.08 – wtorek – wsp. św. Augustyna Biskupa i Doktora Kościoła

- 29.08 – środa – wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

- 01.09 – sobota – 79 rocznica wybuchu II wojny światowej. Módlmy się w intencji tych wszystkich, którzy oddali życie walcząc o pokój i wolną Polskę. I sobota miesiąca września nabożeństwo ku czci NSM po Mszy św. o godz. 7:00 i 18:00

- 34 Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie wyruszy w sobotę 8 września br. o godz. 7:00 sprzed Białostockiej Katedry. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wyruszenia na wspólny pielgrzymkowy szlak. Zapisy przyjmowane będą w poszczególnych parafiach naszej Archidiecezji. Ukoronowaniem pątniczej wędrówki będzie uroczysta Msza Święta celebrowana w Krypnie o godz. 18:00 z udziałem wszystkich grup pielgrzymkowych z całej Archidiecezji.

- Uprzejmie informujemy, że wierni zainteresowani uczestnictwem we Mszy św. pod przewodnictwem papieża Franciszka w Kownie na Litwie w dniu 23 września 2018 roku proszeni są o rejestrowanie się na litewskiej stronie internetowej www.popieziausvizitas.lt. Strona jest obsługiwana również w języku angielskim.

- Duszpasterze OHP oraz kadra Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza młodych w wieku 15-18lat do ośrodka w Wasilkowie gdzie proponuje wsparcie w zakresie zdobycia wiedzy i zawodu. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.podlaska.ohp.pl , tel. 85 – 718-54-20

- Serdeczne podziękowania parafianom za pracę porządkowe przy kościele i jego otoczeniu oraz rozładunek kolejnego transportu pelletu. Panu Januszowi Wróblewskiemu i jego Synom za wywóz gałęzi z parkingu i placu przy kościele.

  • Za tydzień:

- XXII Niedziela Zwykła, I - szaniedziela września po Mszy św. o godz. 11:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja Eucharystyczna. Zapraszamy dzieci do białej procesji, aby w ten sposób podziękować Bogu za szczęśliwe wakacje.

Na ostatni tydzień wakacji niech nam Bóg błogosławi