• Dziś:

- III-cia Niedziela Wielkiego Postu. Chrystus wzywa nas do nawrócenia. Mamy podejmować wysiłek, aby od swoich egoistycznych przywiązań przejść do naśladowania naszego Pana i Zbawiciela.

  • W tym tygodniu:

- 25.03. -Poniedziałek- Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przeżywany w Kościele jako Dzień Świętości Życia. Zachęcamy do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego, którego życie w łonie matki jest zagrożone odrzuceniem i aborcją. Porządek Mszy św. w naszym kościele niedzielny. Główne uroczystości w Katedrze białostockiej o godz. 18.00.

- 28.03. na ekrany kin wchodzi film 'Miłość i Miłosierdzie' w reżyserii Michała Kondrata, który opowiada historię św. Faustyny Kowalskiej przez którą Bóg przypomniał światu o Swoim Miłosierdziu i upomniał się o kult Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do obejrzenia filmu.

Poszkodowanym z Kolonii Słojniki zebrano i przekazano kwotę 6 100 zł.

- Zachęcamy do korzystania z nabożeństw pasyjnych w naszej parafii:

* Gorzkie Żale: środy, soboty i niedziele po Mszy św. wieczornej

*Droga Krzyżowa: - dla dzieci w czwartek o godz. 16.15

- dla dorosłych w piątek po Mszy św. wieczornej ok. 17.30

*Rekolekcje Wielkopostne od 7 do 9.04.2019 (niedziela, poniedziałek, wtorek). Rekolekcjom będzie przewodniczył ks. Jerzy Ostrowski.

Zachęcamy do odprawiania nabożeństw pasyjnych w rodzinach i wspólnotach sąsiedzkich.

- Zarząd rejonowy Polskiego Związku Emerytów w Sokółce organizuje na rzecz przewlekle chorych z Oddziału Leczniczo- Opiekuńczego Szpitala w Sokółce i Polaków na Ukrainie zbiórkę odzieży, bielizny, koców, pościeli i sprzętów gospodarstwa domowego. Zbiórka odbywa się w środy i piątki w godz.
10.00-12.00 i 14.00-16.00 w budynku byłej przychodni lekarskiej na ul. Piłsudskiego. Szczegóły pod nr tel. 606 572 066.

- Dziękuję panom Adamowi i Bartkowi Szumiło, Wojciechowi Łapiczowi, Andrzejowi Matukowi, Krzysztofowi Sadowskiemu, oraz Jackowi Rećko i firmie Drewpol ze Starej Kamionki za pomoc w wykonaniu podjazdu dla wózków do naszego kościoła. Podjazd jest tymczasowy, ale bezpieczny i choćby miał służyć tylko kilka lat, ułatwi życie matkom z dziećmi w wózkach i otworzy drogę do kościoła osobom niepełnosprawnym.

  • Za tydzień:

- IV Niedziela Wielkiego Postu. Od przyszłej niedzieli wieczorne Msze św. w naszym kościele będą odprawiane o godz. 18.00.