Dzisiaj:

23. Niedziela Zwykła, która znosi Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W Starej Kamionce Mszą świętą o godz. 12.00 rozpoczną się Dożynki Gminne – święto dziękczynne za plony tego roku. Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania. O godz. 13.30 na placu przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce rozpocznie się festyn dożynkowy. Szczegółowy program na tablicy ogłoszeń.

Dziękujemy za ofiary złożone dziś, w drugą niedzielę września, na tacę z przeznaczeniem na spłatę okien i zakup pelletu na ogrzewanie kościoła.


W tym tygodniu:

- 12.09, czwartek, wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi;

- 13.09, piątek, wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła;

- 14.09, sobota, święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym dniu organizowane jest spotkanie modlitewne Polska pod krzyżem na podwłocławskim lotnisku w Kruszynie. Włączając się w tę modlitwę pragniemy także w Sokółce modlić się pod krzyżem za Ojczyznę i Kościół. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Gromadzimy się w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od godz. 14.30 możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. O 15.00 msza święta z homilią, a ok. 16.00 rozpocznie się droga krzyżowa do parafii św. Antoniego. Na zakończenie drogi krzyżowej adoracja krzyża.

W tym dniu także organizowana jest także piesza pielgrzymka z krzyżami do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Pielgrzymka wyruszy z Katedry Białostockiej o godz. 11.00 i zakończy się Mszą świętą w Świętej Wodzie o godz. 15.00.

Zgromadźmy się pod krzyżem w najbliższą sobotę, aby modlić się za Ojczyznę i Kościół.


- W niedzielę 22 września br. organizowana jest Rowerowa Pielgrzymka do Sokółki. Zapisy przyjmowane są przez Internet – na stronie www.rozanostocka.pl. Pielgrzymka wpisuje się w program obchodów 99. rocznicy Bitwy Niemeńskiej.

- Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski „Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców”: W ostatnich miesiącach nasilają się zagrożenia dla dobra dzieci wynikające z wprowadzania do szkół zajęć ingerujących w sposób niewłaściwy w sferę jego seksualności i rozwoju psychoseksualnego. Zajęcia te mogą występować pod wieloma nazwami i wielu formatach organizacyjnych. Dlatego trzeba przypomnieć o prawach, jakie przysługują rodzicom w zakresie procesu wychowania, w tym w szczególności jego aspektów realizowanych w szkole. Edukacja i wychowanie czyli kształtowanie postaw są w polskim systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola szkoły w tym zakresie jest wyłącznie pomocnicza. Podstawowym instrumentem, z którego może skorzystać każdy rodzic, jest złożenie oświadczenia wychowawczego przypominającego, że na udział dziecka w jakichkolwiek zajęciach nieobowiązkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, którą poprzedzić powinno przekazanie mu szczegółowych informacji na temat ich programu oraz podmiotu, który ma je prowadzić. Równie ważne jest włączenie się już na początku roku w prace „trójek klasowych” i rad rodziców, którym przepisy dają szerokie kompetencje i pozwalają istotnie wpływać na sytuację w szkole. Współpraca szkoły z jakimkolwiek stowarzyszeniem lub inną organizacją wymaga wyrażenia przez radę rodziców pozytywnej opinii (art. 86 Prawa oświatowego). Dzięki zaangażowaniu w jej prace rodzice mogą nie tylko monitorować sytuację szkoły, ale też zapobiegać pojawieniu się treści demoralizujących. Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją wymaga od rodziców nie tylko wiedzy, ale też zaangażowania.

- Duszpasterstwo Rodzin zaprasza 14 września na godz. 18.00 do Katedry Białostockiej na świętowanie rocznic ślubu i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Eucharystii przewodniczyć będzie Abp Tadeusz Wojda.

- 21-22 września 35. Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Organizowany jest wyjazd wspólny – zapisy w Parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku (tel. 507028603).

- Ruszają po wakacjach spotkania formacyjne poszczególnych grup duszpasterskich:

  • 12 września, czwartek, ministranci zbierają się na Mszy o godz. 18.00, po Mszy zbiórka; zapraszamy chętnych.
  • 14 września, sobota, próba scholi dziecięco-młodzieżowej o godz. 11.00. Poszukujemy nowych głosów.
  • 14 września na godz. 12.00 zapraszamy oazowiczów i wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do Ruchu Światło-Życie.
  • Grupa Odnowy Charyzmatycznej w Duchu Świętym spotyka się w poniedziałki na Mszy świętej wieczornej, a po Mszy spotkanie formacyjne.
  • Matki w modlitwie gromadzą się w piątek na modlitwie 45 minut przed Mszą wieczorną, a po Mszy na spotkaniu formacyjnym.
  • Ruch Rodzin Nazaretańskich spotyka się we wtorki po Mszy świętej wieczornej.
  • Chór parafialny spotyka się na próby we wtorki po Mszy świętej wieczornej.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do tych spotkań serdecznie zapraszamy.

- W sierpniu zebrano i przekazano na Radio Maryja 652 zł. Dziękujemy ofiarodawcom.

- Mamy już komplet pielgrzymów do Torunia-Lichenia-Kalisza, lista jest więc już zamknięta. Zapisanych prosimy o uzupełnienie brakujących danych, szczególnie numeru PESEL.

- Na stronie internetowej Parafii jest dostępny (w zakładce GRUPY -> PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW) harmonogram spotkań w ramach katechezy parafialnej, przygotowującej do sakramentów I Komunii Świętej i Bierzmowania. Osoby bezpośrednio zainteresowane zostaną o terminach poinformowane także w ramach katechezy szkolnej.


Za tydzień:

24. Niedziela Zwykła – zapraszamy na wspólne dziękczynienie.