• Dzisiaj:

- IV Niedziela Zwykła w ciągu roku. Modlimy sie aby nasze dzieci i młodzież odpoczywający na feriach, oraz wszyscy parafianie byli błogosławieni i szczęśliwi każdego dnia, podejmując wysiłek bycia wiernym Chrystusowi i otwierając się na działanie Jego łaski.

  • W tym tygodniu:

- 31.01. wtorek; Wspomnienie św. Jana Bosko Kpł.

- 02.02. czwartek; Święto Ofiarowania Pańskiego. Porządek Mszy św. niedzielny, na każdej Mszy św. poświęcenie gromnic. O godz. 16.30 adoracja I-wszo czwartkowa w intencji powołań. W tym dniu żegnamy żłóbek i dekoracje Bożonarodzeniowe.

W tym dniu przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Pamiętajmy w modlitwach o zakonnicach i zakonnikach. Ofiary złożone na tace są przeznaczone na potrzeby zakonów klauzurowych.

- 03.02. piątek; Wspomnienie św. Błażeja Bp M, Po Mszy św. o godz. 7.00 i 17.00 błogosławieństwo św. Błażeja chroniące od chorób gardła. I-wszy piątek lutego. Nabożeństwo ku czci NSJ po Mszy św. o godz. 7.00 i o godz. 16.40. Przypominamy i zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy piątek od godz. 15.00 do Mszy św. wieczornej.

- 04.02. sobota; I-wsza sobota lutego. Nabożeństwo ku czci NSM po Mszy św. o godz. 7.00 i 17.00.

- Trwają ferie zimowe. Świetlica będzie otwarta od godz. 10.00 do 14.00. W ramach zajęć proponujemy między innymi:

  • 30.01. pon. Zajęcia w świetlicy godz. 10.00
  • 31.01. wt. Wyjście na lodowisko godz. 10.00
  • 1.02. śr. Kulig w Drahlah godz. 10.00
  • 2.02 czw. Dyskoteka od godz. 17.00
  • 3.02. pt. Zajęcia świetlicowe godz. 10.00

Udział na wyjazdy można zgłaszać w Świetlicy w godz. pracy lub telefonicznie do p. Agnieszki 785 224 250 ks. Mateusz 508 894 421.

Na uczestnictwo w poszczególnych wydarzeniach potrzebna jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

WZÓR ZGODY NA UDZIAŁ W ………………………………..

Sokółka, dn………………

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki*…………………………………………………

ucznia/uczennicy klasy ………….. w …………………., która odbędzie się w dniu ……………… w godzinach od ……… do ………. .

Oświadczam równocześnie, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka do momentu przybycia do świelicy oraz bezpieczeństwo po zakończonej zabawie.

Po zakończeniu odbiorę dziecko osobiście*/pozwalam na samodzielny powrót
do domu*/ dziecko wróci z inną osobą……………………………………………

Telefon kontaktowy: ………………………

……..……….…………………

*podkreśl właściwe Podpis rodzica (prawnego opiekuna)

- Przy wyjściu z kościoła można się zaopatrzeć w świece gromniczne na zbliżające się Święto Ofiarowania Pańskiego - MB Gromnicznej. Cena za parę wynosi 5 zł.

- Msze św. wieczorne od poniedziałku wracają na swoją stałą 'zimową' godzinę 17.00.

- Na ekrany kin od 20 stycznia wszedł film 'Ślady stóp'. W tym filmie widz staje się pielgrzymem i wraz z bohaterami dostaje szansę na odkrycie swojej drogi życia. Zachęcamy do obejrzenia filmu.

  • Za tydzień:

- V Niedziela Zwykła. I-wsza niedziela lutego. Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 11.00. Chociaż z racji niedzieli nie obchodzi się Wspomnienia św. Agaty Dz i M to obrzęd błogosławieństwa chleba i wody będzie po każdej Mszy św.

'Woda i chleb św. Agaty od ognia chroni chaty'.

  • W minionym tygodniu odeszli od na:

+ Anna Kucharewicz z Kurowszczyzny

+ Maria Słyż z Drahli

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.