Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy w szczególnych okolicznościach” rozprzestrzeniającego się zagrożenia koronawirusem.

Przyjmijmy, dla dobra wspólnego, wszystkie ograniczenia i ciężary ze strony władzy świeckiej i duchownej, ufając, że pomogą one ograniczyć skutki tego zła, które nas spotkało.

Nadzieja nas, chrześcijan, jest w Bogu – Miłosiernym Ojcu. Trwajmy w ufnej modlitwie i starajmy się z miłością bliźniego znosić wszystkie doświadczenia tego czasu.

Wszystkie intencje Mszy świętych będą odprawiane zgodnie z ustalonymi terminami.

Codziennie od godziny 15.00 do 16.00 księża będą dyżurować w konfesjonale dla tych, którzy zechcą pojednać się z Bogiem.

Kościół jest otwarty w ciągu dnia do osobistej adoracji.

Przestrzegajmy ustaleń, które mają służyć wspólnemu dobru. Wspierajmy się modlitwą i życzliwością.