Czwarta Niedziela Wielkiego Postu zaprasza nas w Tradycji Kościoła Chrystusowego do radości, jaką promieniuje na dzisiejszy dzień Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, od której dzieli nas już tylko trzy tygodnie.

W tym roku ta radość jest stłumiona doświadczeniem cierpienia i śmierci, które ogarnęły praktycznie cały świat i które także nam zagrażają.

Prośmy Chrystusa, jak niewidomy z dzisiejszej Ewangelii, aby pozwolił nam spojrzeć na otaczający nas świat Jego oczami i zobaczyć go tak, jak widzi go Bóg. Zobaczmy jak wiele możemy uczynić, w sobie i wokół siebie, aby zaprowadzić ewangeliczny porządek i wydobyć ze stworzenia piękno Bożego zamiaru.

Niech Boże spojrzenie na ten trudny fragment historii zbawienia pozwoli nam zachować radość życia i niezachowaną nadzieję w ostateczne zwycięstwo dobra, miłości i życia.

Obowiązują nadal do 29 marca br. dyspensy i ograniczenia do których dla dobra wspólnego zobowiązał nas Arcybiskup:

  • Musimy ograniczyć uczestnictwo w Eucharystii odprawianej w naszej świątyni parafialnej do osób zamawiających Mszę świętą, a w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób;
  • Zgodnie z kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, Abp Tadeusz Wojda udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie w łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe Mszy Świętych i innych nabożeństw;
  • Do odwołania zawieszone są spotkania wszystkich wspólnot, nabożeństwa pasyjne, a także planowane rekolekcje wielkopostne;

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej Parafii oraz parafialnego Facebooka na których w pierwszej kolejności będziemy informowali o dalszych decyzjach.

  • - Intencje mszalne będą odprawiane zgodnie z terminami ustalonymi z zamawiającymi.
  • - Codziennie, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 15.00 do 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu do prywatnej adoracji i możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
  • - Zapraszamy na codzienny różaniec o godzinie 20.30 za pośrednictwem naszego profilu na Facebooku: www.facebook.com/ncikch
  • - Stosujmy się dla dobra wspólnego do zaleceń służb sanitarnych i porządkowych. Poczujmy się odpowiedzialni za siebie nawzajem i starajmy się sobie pomagać.

Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny!

Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Wybaw nas Panie.

Od nagłej i niespodzianej śmierci,

Zachowaj nas Panie.

My grzeszni ciebie Boga prosimy,

Wysłuchaj nas Panie.