Drodzy Parafianie!

„Nawet prorok i kapłan błądzą po kraju nic nie rozumiejąc”.

Jr 14, 18b

Ten niepokój Jeremiasza jest dziś udziałem każdego z nas, ale nie może on zabić w nas nadziei płynącej z krzyża Chrystusowego, że nikt i nic „nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu” (Rz 8, 39). Golgota w okrutnych okolicznościach Wielkiego Piątku objawiła się pogodną ciszą Wielkanocnego Poranka przed pustym grobem. Wierzymy, że także spotkamy Zmartwychwstałego i będziemy się radować pełnią pokoju.

Drodzy Parafianie, zobowiązani ustaleniami władzy świeckiej, zaakceptowanymi przez władzę duchowną naszego Kościoła partykularnego, musimy zaadoptować powyższe ustalenia do życia parafialnego. W naszej Parafii, zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa Tadeusza Wojdy z 26 marca br. (treść dostępna na stronie parafialnej) będzie obowiązywał następujący porządek sprawowania Kultu Bożego:

 1. Od niedzieli 29 marca br. Msze święte według obowiązującego porządku (dni powszednie 7.00 i 18.00; niedziela 7.00, 9.00, 11.00, 18.00) będą odprawiane bez udziału wiernych (z powodu trudności wyboru tylko pięciu z pragnących uczestnictwa). Msze święte będą transmitowane w mediach społecznościowych Parafii;
 2. Liturgia pogrzebowa jest ograniczona do 3. stacji na cmentarzu. Może w niej uczestniczyć tylko 5 osób z rodziny zmarłego;
 3. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych i rekolekcjach za pośrednictwem środków społecznego przekazu;
 4. Kościół parafialny będzie otwarty do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w dni powszednie do Wielkiego Czwartku włącznie od godz. 8.00 do 18.00; w niedzielę od 12.00 do 18.00 z zachowaniem ograniczenia do 5 osób przebywających w świątyni;
 5. W godzinach od 15.00 do 18.00 będzie dyżurował w kościele kapłan z posługą sakramentu pokuty i pojednania dla wiernych;
 6. Przypominamy wszystkim o możliwości powrotu do stanu łaski uświęcającej przez akt żalu doskonałego, który musi zawierać w sobie mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej. Szczegóły w załączniku nr 1;
 7. Okres spowiedzi wielkanocnej trwa od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020 r.);
 8. Osoby poddane kwarantannie nie mogą uczestniczyć w żadnym rodzaju zgromadzeń liturgicznych (także w pogrzebie). Nie wolno kapłanom odwiedzać ich z posługą sakramentalną;
 9. Chrzest dziecka należy umówić z duszpasterzem telefonicznie i zostanie udzielony przy udziale rodziców i chrzestnych w kaplicy na plebanii;
 10. W Niedzielę palmową nie święcimy palm. Udział we Mszy świętej tylko za pośrednictwem mediów;
 11. W Wielki Czwartek udział we Mszy świętej tylko za pośrednictwem mediów;
 12. W Wielki Piątek kościół, do prywatnej adoracji, będzie otwarty od 8.00 do 15.00. Dyżur księży do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania przez cały dzień. Udział w Liturgii Męki Pańskiej tylko za pośrednictwem mediów;
 13. W Wielką Sobotę prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu w grobie pańskim od godz. 8.00 do 18.00. Udział we Mszy świętej Wigilii Paschalnej tylko za pośrednictwem mediów;
 14. Nie będzie w Wielką Sobotę poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny: ani w kościele, ani w poszczególnych miejscowościach. Błogosławieństwa pokarmów przed śniadaniem wielkanocnym dokona ojciec lub matka według formularza z załącznika nr 2 (dostępny na parafialnej stronie internetowej);
 15. Informacje w sprawie udzielenia sakramentu bierzmowania i I-szej Komunii świętej w naszej Parafii zostaną podane po świętach wielkanocnych w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej;
 16. Prosimy o zachowywanie przepisu gromadzenia się w kościele nie więcej niż 5 osób. Osoby, które skorzystają ze spowiedzi sakramentalnej niech ustąpią miejsca tym, którzy na nią czekają.

Niech trudne doświadczenie czasu epidemii wzmocni w nas ducha odpowiedzialności za innych i mobilizuje do składania ofiar, osobistych wyrzeczeń i rezygnacji ze swoich praw na rzecz dobra innych.

Z pamięcią modlitewną i troską duszpasterską,

Wasi Duszpasterze


Załączniki:

ZAŁĄCZNIK 1 - Żal Doskonały

ZAŁĄCZNIK 2 - Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego