WIELKA NOC ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO przypomina nam po raz kolejny, że istnieje kraina czystego dobra, gdzie nie ma grzechu i jego skutków: cierpienia, śmierci, a więc także smutku i łez. Chrystus – Boży Syn, Który tę rzeczywistość opuścił aby być jednym z nas i Który nas przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie odkupił, zaprasza nas do tej rzeczywistości i łaską sakramentów do niej prowadzi.

Niech przedłużeniem Liturgii Triduum Paschalnego, która zbawcze dzieło Jezusa ogłasza i zawiera, będą Wasze, Drodzy Parafianie, Rodziny. Niech przez łaskę Zbawiciela staną się one krainą czystego dobra jako lekarstwo na całe zło świata i koronawirusa.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze święte z naszego Kościoła będą transmitowane na kanale YouTube oraz parafialnym profilu na Facebooku o godz. 6.00, 9.00 i 11.00. W godzinach:

- od 7.00 do 8.45;

- 10.00 do 10.45;

- 12.00 do 13.00;

zachowując wszelkie przepisy ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii będzie możliwość przyjęcia Komunii świętej przez osoby będące w stanie łaski uświęcającej, którym sumienie nie wyrzuca grzechu ciężkiego.

Dziękujemy Panu Adamowi Kozłowskiemu za pomoc w stworzeniu warunków do prowadzenia transmisji Liturgii z naszego kościoła, a ks. Tomaszowi Mnichowi za realizację tych transmisji.

Dziękuję ks. Tomaszowi Łapiakowi za wymowny w swej prostocie i przesłaniu grób pański.

Ks. Prałatowi Józefowi za trwanie przy nas i modlitwę.

Dziękujemy Panu Czesławowi Łapiczowi, Panu Adamowi Marcińczykowi i Pani Marioli Prokop za trwanie na służbie przy Kościele parafialnym.

Za wszelkie przejawy życzliwości i solidarności od wielu osób, które pragną pozostać anonimowe, wyrażamy ogromną wdzięczność.

Wiemy, że wielu Parafian pragnęłoby zaangażować się w życie Parafii, ale nie mogą tego uczynić z powodu administracyjnych ograniczeń na czas pandemii. Ufamy, że wrócą normalne czasy w których ten potencjał życzliwości wykorzystamy dla wspólnego dobra.

Ofiary za zamówione intencje Mszy świętej możemy składać także na konto bankowe Parafii. W celu identyfikacji ofiary prosimy o wpisywanie w tytule przelewu daty oraz godziny zamówionej Eucharystii wraz z samą intencją (za kogo Msza). Numer konta:

- BNP Paribas 34 2030 0045 1110 0000 0410 075