Dzisiaj:

30. niedziela zwykła w ciągu roku. Respektując przepisy reżimu sanitarnego uczestniczymy w ograniczonej liczbie wiernych (w naszym kościele może być 130 osób) w niedzielnej Eucharystii.

Na czas obowiązywania ograniczeń czerwonej strefy w niedziele będzie odprawiana dodatkowa Msza święta o godzinie 15.00. W czerwonej strefie obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii dla wszystkich wiernych . Osobom, które korzystają z tej dyspensy, przypominamy o możliwości uczestniczenia we Mszy świętej za pośrednictwem mediów.

W tym tygodniu:

- 28 października, we środę, święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Dzień imienin Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego. Pamiętajmy o naszym Pasterzu w naszych osobistych modlitwach wypraszając Mu potrzebne łaski.

- Najwłaściwszą formą przyjmowania Komunii świętej jest postawa klęcząca i przyjęcie Chrystusa do ust, o czym świadczy Tradycja Kościoła i świadectwa wielu świętych. Ten sposób przyjmowania Komunii świętej ogranicza do minimum niebezpieczeństwo narażenia cząstek Chleba Eucharystycznego na upadek i nieświadome sprofanowanie. Serdecznie zapraszając do przyjmowania Komunii świętej w ten właśnie sposób informujemy, że nasi biskupi zezwolili na czas pandemii, aby przyjmować Chleb Eucharystyczny na rękę, w postawie stojącej. Osoby, które chcą w ten sposób przyjąć Eucharystię niech do Komunii świętej ustawią się przez środek kościoła w procesji, na początku Uczty Eucharystycznej.

- Dziękujemy wszystkim Parafianom, którzy 12 października ofiarowali płody rolne naszemu Seminarium Duchownemu. Zebrano ok. 8 ton zboża, ziemniaków i warzyw. Dziękujemy Sołtysom za zorganizowanie zbiórki i dostarczenie darów na parking przy kościele. Niech Dobry Bóg wynagrodzi waszą życzliwość i ofiarność.

- Główny Urząd Statystyczny przypomina, że od 1 września do 30 listopada prowadzony jest Powszechny Spis Rolny. Użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do przeprowadzenia samospisu przez Internet (spisrolny.gov.pl) lub przez telefon nr 22 279 99 99 wew. 1, bądź osobiście w Urzędzie Gminy.

- Przepraszamy za utrudnienia związane z naprawą schodów. Jest to konieczne dla bezpiecznego ich użytkowania.

- W ostatnim tygodniu października módlmy się na różańcu wypraszając nam samym, naszym bliskim i całemu światu potrzebne łaski.

Za tydzień:

31. Niedziela Zwykła, Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w naszym kościele o godzinie 7.00, 9.00, 11.00, 15.00, 17.00. Ofiary złożone w tym dniu na tacę będą przeznaczone na potrzeby Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Uroczystość Wszystkich Świętych rozpoczyna tydzień modlitw za naszych bliskich zmarłych, którzy cieszą się już radością zbawionych i należą do grona wszystkich świętych lub potrzebują naszej modlitwy, aby dostąpić tej godności.

Z racji na obowiązujące przepisy reżimu sanitarnego zachęcamy do modlitwy osobistej za zmarłych, ograniczając odwiedziny cmentarzy. Czas poświęcony na szczerą modlitwę na pewno będzie najlepszą formą pamięci o naszych zmarłych.

Nie organizujemy na naszym cmentarzu parafialnym żadnych nabożeństw w I-szym tygodniu listopada.

2 listopada, w Dzień Zaduszny, zapraszamy na Msze święte w intencji zmarłych o godzinie 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Tego dnia, o 16.30, rozpoczniemy nasz różaniec wypominkowy. Wypominki w naszej Parafii będą odprawiane od 2 do 6 listopada. Różaniec wypominkowy o godzinie 16.30, po nim, ok. 17.00, Msza święta za wspominanych zmarłych. W kartki na poszczególne dni możemy się zaopatrzyć przy wyjściu z kościoła. Imiona zmarłych prosimy pisać w mianowniku.

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku zpandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie. Zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Módlmy się za siebie przeżywając tajemnicę świętych obcowania i zróbmy wszystko, co w naszej mocy, abyśmy dopomogli sobie nawzajem pokonać zagrażające nam zło.