W związku z wakatem na stolicy biskupiej na skutek objęcia Archidiecezji Gdańskiej przez dotychczasowego Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego Tadeusza Wojdę, kolegium konsultorów Archidiecezji Białostockiej na posiedzeniu w dniu 26 marca 2021 r., zwołanym zgodnie z wymogiem kan. 421 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wybrało Administratorem Archidiecezji Białostockiej Bp. Henryka Ciereszkę, wikariusza generalnego archidiecezji.

Funkcję tę Bp Ciereszko będzie pełnił do momentu mianowania przez Ojca Świętego nowego arcybiskupa metropolity białostockiego. „Słowo administrator oznacza, że jego funkcja jest tymczasowa, kierowane diecezją w ramach określonych przez prawo kanoniczne, do czasu przyjścia nowego metropolity“ – wyjaśnia ks. Andrzej Kakareko, kanclerz Kurii Metropolitalnej Białostockiej, dodając, że według wskazań Stolicy Apostolskiej duchowieństwo i wszyscy wierni świeccy wezwani są do wytrwałej modlitwy o wybór nowego pasterza oraz we wszystkich potrzebach Archidiecezji. Również we wszystkich kościołach archidiecezji przynajmniej raz winna być sprawowana Msza św. według formularza Mszału Rzymskiego o wybór biskupa.

„W nowe zadania wchodzę po latach posługi jako wikariusz generalny i biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej. Archidiecezja, jej codzienne życie, zadania i problemy nie są mi obce, dlatego wchodzę w nie z pewną świadomością. Mam też pewność zaangażowania i odpowiedzialności moich współpracowników, dlatego towarzyszy mi tym większy spokój” – stwierdza Bp Henryk Ciereszko.

„Teraz w czasie pandemii tradycyjne duszpasterstwo jest ograniczone, zwłaszcza w czasie Triduum Paschalnego i świąt Wielkanocnych, i tak jak każda parafia żyje swoim rytmem mając swoich duszpasterzy, tak podobnie diecezja – prowadzona przez zespół kapłanów pod moim przewodnictwem – podejmiemy swoje zadania w duchu zaufania Bogu” - dodaje.

Poza przewodniczeniem w archikatedrze białostockiej obchodom Triduum i Wielkiej Nocy, w najbliższych tygodniach i miesiącach Bp Ciereszko podejmie zaplanowane w archidiecezji zadania, jak zjazd paschalny duszpasterzy i katechetów w formie online, dzień wspólnej modlitwy kapłańskiej w Sokółce, udzielać będzie sakramentu bierzmowania, odbywać wizytacje duszpasterskie, które w ubiegłym roku zostały zawieszone – wszystko z zachowaniem przepisów przewidzianych reżimem sanitarnym.

„Jestem wdzięczny Arcybiskupowi Tadeuszowi za te lata współpracy. Życzę mu by z odwagę i zaufaniem podejmował niełatwe wyzwania, jakie przed nim stoją, otwartości na głosy osób świeckich. Taki też był w Białymstoku, i ufam, że tak samo będzie wyglądać jego posługa w Gdańsku. Życzę, by w tamtej rzeczywistości jak najlepiej się odnajdywał, by z Bożym błogosławieństwem odczytywał Jego zamysły. Ufam i wierzę w jego wielkie zaangażowanie i mam nadzieję, że jego praca przyniesie piękne owoce dla archidiecezji gdańskiej”- mówi hierarcha.

Tekst za: Archibial.pl