Dziś:

Niedziela Chrztu Pańskiego. Dziękujemy Bogu za łaskę chrztu św., który uczynił nas przybranymi dziećmi Bożymi, włączył do wspólnoty Kościoła na podstawie wiary naszych rodziców. Dzisiejsza niedziela kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia, choć do święta Ofiarowania Pańskiego (02.02.) pozostaną dekoracje świąteczne i będziemy śpiewać kolędy w czasie liturgii.

Na godz. 11:00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. Prosimy, aby dzieci zabrały ze sobą świece do chrztu.

Taca na fundusz remontowy naszej parafii.

Dziś na 13:00 zapraszamy wszystkich, którzy we wspólnotach i grupach naszej parafii służą jej modlitwą i talentami, na spotkanie kolędowe do Domu Rodzinnego „Serce” przy ul. Kryńskiej.

W tygodniu:

Dziękujemy mieszkańcom Nowej Kamionki oraz Sokółki z ulic: Hallera, E. Platter, Kleeberga, Wschodniej, Wodnej i Kryńskiej za spotkania kolędowe, wspólną modlitwę, każde życzliwe słowo i przekazane ofiary. W tym tygodniu kolęda według następującego porządku:

* poniedziałek od godz. 16:00 jeden ksiądz ul. Zimową, Małą, Krecią, Nową (młyn) i od ul. Kryńskiej, drugi ul. Nową od ul. Skłodowskiej.

* wtorek od godz. 16:00 jeden ksiądz ul. Jana Pawła II od nr. 1 i 2, drugi ul. Jana Pawła II od nr. 98.

* środa od godz. 16:00 jeden ksiądz ul. Spokojną od nr. 2, drugi ul. Cichą od nr. 2 i ul. Spokojną od nr. 22.

* czwartek od godz. 16:00 jeden ksiądz ul. Stawową od nr. 2, drugi ul. Stawową od nr. 77.

* piątek od godz. 16:00 jeden ksiądz ul. Wierzbową i Nadrzeczną od nr. 1, drugi ul. Wspólną od nr. 1 i ul. Nadrzeczną od nr. 40.

* sobota od godz. 9:00 jeden ksiądz Zaścianki, kol. Kurowszcyzny i Kurowszczyznę od nr. 45A, drugi Kurowszczyznę od nr. 1.

Prosimy o przygotowanie stołu z krzyżem, świecami i wodę święconą. Dzieci i młodzież szkolną prosimy o przygotowanie zeszytów lub ćwiczeń z katechezy. Prosimy o odprowadzenie księdza do sąsiadów. Jeżeli pragniemy przy okazji kolędy przekazać ofiarę na kościół parafialny prosimy podać księdzu jej wysokość, aby mógł zanotować w kartotece. Prosimy o uaktualnienie zapisów na kartotece zgodnie ze stanem faktycznym.

Za tydzień:

Druga niedziela zwykła. Zapraszamy na Eucharystię.