Dziś:

Druga niedziela okresu zwykłego. Świadectwo św. Jana Chrzciciela ukazuje nam Syna Bożego, który rozpoczyna publiczną działalność, którego celem jest nasze odkupienie, odkupienie wszystkich ludzi. Gromadząc się na coniedzielnej Eucharystii, jako Kościół Boży na Zielonym Osiedlu w Sokółce pragniemy się uświęcać, aby dostąpić łaski zbawienia.

Na godz. 16:00 zapraszamy kandydatów na lektorów na kolejne spotkanie w sali pod zakrystią.

W tygodniu:

  • We wtorek 17.01. wspomnienie św. Antoniego opata. Wraz z całym Kościołem modlimy się za Żydów.
  • We czwartek 19.01. wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. Dzień imienin ks. bpa Henryka Ciereszki. Pamiętajmy o dostojnym solenizancie w naszych modlitwach.
  • W sobotę 21.01. wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy, Dzień Babci. Pamiętajmy o naszych babciach w życzliwym geście wdzięczności i modlitwie.

Dziękujemy za spotkania kolędowe minionego tygodnia mieszkańcom ulic: Nowej, Zimowej, Małej, Kreciej, Jana Pawła II, Cichej, Spokojnej, Stawowej, Nadrzecznej, Wspólnej, Wierzbowej oraz drogim parafianom z Zaścianek i Kurowszczyzny. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie, wspólną modlitwę i wszelkie dobro, którym obdarowujecie Kościół parafialny i waszych księży. Bóg zapłać.W tym tygodniu kolęda według następującego porządku:

* poniedziałek 16.01. od godz. 16:00 jeden ksiądz Os. Zielone nr 3 i 4 od ostatniej klatki, drugi Os. Zielone nr 4 od pierwszej klatki.

* wtorek 17.01. od godz. 16:00 jeden ksiądz Os. Zielone nr 5 od początku, drugi Os. Zielone nr 6 od początku.

* środa 18.01. od godz. 16:00 jeden ksiądz Os. Zielone nr 3B i nr 7 od początku, drugi Os. Zielone nr 8 od początku.

* czwartek 19.01. od godz. 16:00 jeden ksiądz Os. Zielone nr 9 od początku, drugi Os. Zielone nr 10 od początku.

* piątek 20.01. od godz. 16:00 jeden ksiądz Os. Zielone 11 od początku, drugi Os. Zielone nr 12 od początku.

* sobota 21.01. od godz. 9:00 jeden ksiądz Bobrowniki kolonie i od początku, drugi Drahle od początku.

Prosimy o przygotowanie stołu z krzyżem, świecami i wodę święconą. Dzieci i młodzież szkolną prosimy o przygotowanie zeszytów lub ćwiczeń z katechezy. Prosimy o odprowadzenie księdza do sąsiadów. Prosimy o powiadomienie sąsiadów o terminie kolędy.

We środę 18.01. rozpocznie się 33 Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Dołączmy w naszych osobistych modlitwach do prośby Chrystusa, który modlił się podczas Ostatniej Wieczerzy „Spraw Ojcze, aby byli jedno”.

W ubiegłą niedzielę na tacę remontową ofiarowaliście 6706 zł. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

Za tydzień:

Trzecia niedziela zwykła. Pragniemy ją przeżywać w szczególnej wdzięczności za Słowo Boże, z którego obfitości czerpiemy światło życia.