Pomimo pandemii także w tym roku złapaliśmy chwilę wytchnienia od nauki podczas ferii zimowych, a ponieważ zima w tym roku wyjątkowo dopisała to nie mogliśmy przepuścić okazji do białego szaleństwa!