Grono Przyjaciół Seminarium Duchownego jest dobrowolną wspólnotą ludzi, którzy w różny sposób pragną spieszyć z pomocą Seminarium, szczególnie poprzez modlitwę i ofiary duchowe oraz (w miarę możliwości) wsparcie materialne. Członkowie Grona proszą Boga o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, szczególnie z naszej parafii. Modlą się również za powołanych do kapłaństwa alumnów i kapłanów pracujących w parafii, profesorów oraz wykładowców AWSD.