Świetlica 'Pod aureolą św. Józefa' jest placówką wsparcia dziennego Caritas, która powstała i funkcjonuje przy naszej parafii. Celem placówki jest zapewnienie przyjaznego miejsca do spotkań, zabaw oraz zajęć edukacyjnych, plastycznych, sportowych czy komputerowych. Dzieci otrzymają pomoc w odrabianiu lekcji, mogą wspólnie dzielić smutni i radości, oraz otrzymać codzienny posiłek. Przykładamy dużą wagę do rozwijania umiejętności społecznych, wzmocnienia poczucia własnej wartości, poprawy wyników w nauce i rozwijania zainteresowań. Dbamy również o dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań i wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. Regularnie na zajęcia odbywające się 5 dni w tygodniu uczęszcza 24 dzieci. Cel podjętej pracy najlepiej oddają słowa ks. Proboszcza wypowiedziane podczas inauguracji pracy świetlicy: 'Chciałbym, żeby ta placówka służyła wielu osobom, żeby pomagała w wychowaniu młodych ludzi, którzy kiedyś staną się elitą Kościoła'.

Zapraszamy chętne dzieci do dołączenia do nas! Od poniedziałku do piątku 14-18.