Ruch skupia matki modlące się wspólnie za swoje dzieci i wnuki i który obejmuje swoim zasięgiem też „duchowe matki” – kobiety, które nie mają swoich dzieci.

Ruch Matki w Modlitwie (Mothers Prayers) powstał w Anglii w 1995 r. po tym jak dwie Angielki Veronica i jej bratowa Sandra poczuły, że Bóg chce, aby modliły się za swoje dzieci w szczególny sposób. Na modlitwie rozeznały, że życzeniem Jezusa jest, aby wszystkie matki powierzały swoje dzieci Jego opiece, by ból i modlitwa zapewniały błogosławieństwo dzieciom.

Ruch Matki w Modlitwie działa obecnie w ponad 90 krajach. Jest wiele wspaniałych świadectw potwierdzających, że modlitwy te są wysłuchane. Pan dotrzymuje obietnicy: „Proście a otrzymacie”. Ogromne błogosławieństwo rozlało się poprzez „Matki w Modlitwie”. Wiele dzieci odnalazło wiarę, wiele znalazło pracę i miejsce do zamieszkania, wiele dzieci wróciło do domu po długiej nieobecności.

Na spotkaniach, stawia się na stole: krzyż- symbol naszego zbawienia, świecę – Jezus jest Światłością Świata, Pismo Święte – Jezus jest Żywym Słowem, mały koszyk – ustawiony u stóp krzyża, przeznaczony na imiona naszych dzieci wypisywanie na małych papierowych krążkach, u stóp Krzyża Chrystusa symboliczny koszyczek. Modląc się podczas spotkania, wkłada się do niego krążki z imionami naszych dzieci, jedno za drugim jako symbol powierzenia naszych dzieci opiece Pana. Jeśli uświadomi się sobie, że oddaje się Mu problemy – często jest to cudowny moment uzdrowienia.

Każde spotkanie ofiaruje się, by prowadził je Duch Święty, dlatego mogą się one nieco od siebie różnić. Czasami nacisk jest bardziej położony na modlitwę, innym razem na czytanie i modlitwę z Pisma Świętego, czasami więcej czasu poświęca się na dzielenie i modlitwę za każde dziecko.

Każdego tygodnia można mieć inny powód, dla którego modli się za dzieci lub intencja może się powtarzać. Dobrze jest pamiętać przykład zawarty w Ewangelii św. Łukasza (11, 5-13) o nieproszonym gościu i trwać w modlitwie.

Na spotkaniach matki mogą chcieć dzielić się ze sobą w bardzo osobisty sposób i dlatego muszą mieć pewność, że wszystko co powiedzą będzie zachowane w tajemnicy. Nad spełnieniem tego warunku czuwa lider grupy.

Grupa spotyka się 45 minut przed piątkową Eucharystią na wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.